Kirke

Musikinstrumenter, udstyr og materiale som egner sig til babysalmesang, musikalsk legestue og andre aktiviteter i kirken.